Novo odobrenje putovanja za posetioce u EU


Upoznajte ETIAS, Evropski sistem informacija o putovanjima i autorizaciji - stiže 2025 .

ETIAS-INFO.RS je vaš izvor za najnovije vesti, zahteve i analize.

ETIAS zahtevi

ETIAS-INFO.RS nije povezan sa E.U. niti sa bilo kojom od njenih zemalja članica. Zvanični sajt E.U. je https://europa.eu/

Ažuriranje datuma pokretanja ETIAS-a i novih zahteva

Vaše ime i e-pošta će se koristiti za slanje relevantnih ispravki za ETIAS, nav na koji način kada je program pokrenut. Vaše informacije se nikada ne prodaju trećim licima. Možete da otkažete pretplatu u bilo kom trenutku. Kompletnu politiku privatnosti možete pogledati ovde.

Zašto EU pokreće novi sistem autorizacije putovanja?

Počevši 2025 od toga , Evropska komisija će izbaciti američki sistem elektronskog odobrenja putovanja za posetioce iz zemalja koje trenutno nisu deo EU. Ti posetioci dobili su bezvizni pristup zemljama članicama EU i Šengena putem svog dobrog rezultata u bezbednosnim pitanjima i stoga nisu ocenjeni kao pretnja bezbednosti EU. Međutim, EU želi da ojača svoju graničnu bezbednost, kao i da digitalno ekrani i prati putnike koji ulaze i napuštaju zemlje EU.

ETIAS predstavlja Evropski sistem putnih informacija i autorizacije. Sistem će proveriti bezbednosne akreditive i naplatiti taksu putnicima koji posećuju zemlje članice EU u poslovne, turističke, medicinske ili tranzitne svrhe. Putnici koji trenutno posećuju Evropu bez viza mogu da uđu u zemlje članice EU i Šengena bez troškova i bez ikakve digitalne bezbednosne provere pre dolaska u Evropu. ETIAS nije viza i preciznije se naziva izuzeće od viza. ETIAS, kao i ESTA, je putno odobrenje za putnike kojima nije potrebna viza za posetu Evropi. Prema ETIAS-u, ti posetioci će biti podvrgnuti dodatnim bezbednosnim proverama pre nego što im bude dozvoljen ulazak u EU. ETIAS će biti obavezan za građane zemalja kao što su Sjedinjene Države, Australija, Novi Zeland i Kanada. Saznajte više o različitim aspektima i implikacijama ETIAS-a posetom najčešćim pitanjima.

Saznajte više >>
ETIAS Countries Map Video Cover

Da li će ETIAS uticati na vaše planove putovanja?

Saznajte da li vam je možda potrebna šengenska viza ili ETIAS počev od 2025 .

Kome treba ETIAS? >>

Kada ETIAS pokreće?

Počev od 2025 toga , putnicima kojima trenutno nije potrebna viza za posetu zemljama članicama EU biće potreban ETIAS.

Predlog ETIAS-a je finalizovan u novembru 2016. Implementacijom ETIAS-a, Komisija EU namerava da unapredi bezbednost šengenske zone, pre svega zahtevajući od tih bezviznih putnika da dobiju odobrenje za putovanja i prođu razne bezbednosne provere pre njihovog dolaska u EU.

ETIAS će pregledati putnike pre njihovog dolaska u Evropu i sprečiti pojedince koji predstavljaju bezbednosnu pretnju da uđu u EU, čime bi se smanjila verovatnoća bezbednosnih incidenata u kojima učestvuju državljani EU.

Zašto ETIAS?

Trenutno postoji otprilike 60 zemalja čijim državljanima je dozvoljen ulazak u EU i zemlje članice Šengena bez potrebe da dobiju vizu. Ti posetioci su ograničeni na 3 meseca boravka u turističke, poslovne ili tranzitne svrhe.

Postoje ograničenja u kojima putnicima bez viza nije dozvoljeno da rade ili da studiraju, što će ostati na snazi sa pokretanjem ETIAS-a. Ovi putnici će zahtevati odgovarajuću vizu ili boravišnu dozvolu.

Kako će funkcionisati ETIAS?

Lansiranje

ETIAS ima ciljno lansiranje 2025.

Aplikacije

ETIAS mora da se prijavi onlajn pre dolaska u EU. Svakom putniku koji ispunjava uslove, bez obzira na godine, biće potreban ETIAS za posetu zemljama članicama EU.

Podobnost

Državljanima zemalja koje imaju bezvizni pristup zemljama Evropske unije biće potreban ETIAS. Dvojni državljani koji imaju pasoše nekoj zemlji koja ima pravo na EU i ETIAS neće zahtevati ETIAS ako uđu i izađu iz Evrope koristeći svoj pasoš EU. Podnosioci zahteva sa prethodnom kriminalnom istorijom moći će da podnesu zahtev za ETIAS. Britanskim putnicima će biti potreban ETIAS u 2025 .

Polja obrasca

Za svaku ETIAS aplikaciju biće potrebni sledeći podaci: lični biometrijski podaci (npr. ime, pol, podaci o rođenju itd), informacije o pasošu ili putnoj ispravi, stanje ulaska u EU, pozadinska pitanja o zdravstvenom stanju podnosioca zahteva, krivični dosije, kao i prethodna imigraciona istorija EU.

Naknadu

Cena ETIAS-a je , međutim 7, osobama mlađim od 18 godina, ili preko 70 godina starosti, neće biti potrebno da plaćaju naknadu.

Proces prijave

Po podnesku, svaka prijava će biti proverena širom SIS / VIS / EUROPOL DATA / SLTD (Interpol) / EURODAC / ECRIS itd), pravila ETIAS skrininga kao i lista za praćenje ETIAS-a. Ako se aplikacija podudara sa informacijama iz bilo koje od ovih baza podataka, aplikacija će biti podvrgnuta ručnoj obradi od strane ETIAS Centralnih i/ili ETIAS nacionalnih jedinica.

Odluka o prijavi

Obično će 95 odsto prijava dobiti odluku u roku od nekoliko minuta od podnošenja zahteva. Ako zahtev ETIAS-a bude odobren, on će biti izdat na period od tri godine ili datum isteka pasoša podnosioca zahteva, koji god datum da bude pre. Vreme obrade može da potraje do 96 sati ako su potrebne dodatne provere. Međutim, ako je potrebna dodatna dokumentacija od podnosioca zahteva, vreme obrade potencijalno može da potraje do četiri nedelje. Ako zahtev ETIAS-a bude odbijen, podnosilac zahteva će dobiti razlog za odbijanje, kao i informacije o zemlji ili ovlašćenjima koja odlučuju protiv ETIAS-a. Na odbijanje ETIAS-a mogu da se žale podnosioci zahteva koji podnesu zahtev državi članici EU koja se usprotivila dodeli ETIAS-a.

Ukrcavanje

ETIAS se može koristiti samo za tranzit, turizam i poslovna putovanja. Kako će ETIAS biti proveravan od strane putničkog avioprevoznika, morskog prevoznika ili međunarodnih transportnih grupa preko zemlje od strane trenera. Ako ETIAS ne bude odobren, putniku neće biti dozvoljeno da se ukrca na putnički brod, bilo da je to avion, čamac ili vozilo trenera.

Dolazak u EU

Po ulasku u Šengensku zonu, graničar će doneti odluku o prijemu putnika na osnovu informacija iz sistema EES, odobrenog ETIAS-a, kao i putnih isprava i raspolaganja putnika.

Opoziv i poništenje

Ako se proceni da je zahtev podnet na prevaru ili su se okolnosti podnosioca zahteva promenile, ETIAS može biti opozvan ako uslovi odobrenja više nisu važeći. Opoziv ili poništenje vršiju vlasti u državi članici EU koja prvi put prima podnosioca zahteva.

ETIAS Ključne činjenice

Saznajte sve o ETIAS ključnim činjenicama i ciframa u sažetoj infografici.

Uči više >>

Najčešća pitanja o ETIAS-u

Imate pitanja o ETIAS-u? Posetite odeljak Najčešća pitanja da biste saznali više.

Uči više >>

ETIAS Vesti

Pročitajte najnovije ETIAS vesti, analize i druge ETIAS priče.

Uči više >>