Da li će postojati ETIAS aplikacija za mobilne telefone?

Da li će postojati ETIAS aplikacija za mobilne telefone?

Novi unapred odobreni sistem putovanja za nameravanje posetilaca u Evropu, Evropski sistem putnih informacija i autorizacije (ETIAS), trebalo bi da postane operativan 2022. Za razliku od zahteva za vizu koji se obično mora obaviti lično u konzulatu, obrazac za prijavu ETIAS-a mora biti završen i predat onlajn zajedno sa naknadom za podnošenje zahteva za koju se trenutno očekuje da iznosi 7€.

Podnosilac zahteva mora da ima pristup računaru, internet konekciju i način plaćanja naknade preko interneta. Međutim, mnogi ljudi sada koriste mobilne uređaje umesto stonog ili laptop računara i obavljaju svoje internet poslove i pretrage putem mobilnog telefona ili tableta. Za ove ljude koji se prijavljuju onlajn moglo bi da bude problematično ali rešenje će uskoro biti dostupno u vidu mobilne aplikacije ETIAS.

Lansiranje ETIAS-a 2022, ali obavezno samo od 2023.

ETIAS nije viza već odobrenje (elektronski povezano sa pasošem) za ulazak i putovanje kroz zemlje koje čine Evropsku uniju i Šengensku zonu. Uvodi se u jačanje bezbednosti i sprečavanje (što je više moguće) kriminalnih i terorističkih aktivnosti širom Evrope.

Građani EU i Šengenske oblasti biće izuzeti iz novog sistema, ali će se od nosilaca pasoša koji nisu članice EU i Šengena uskoro tražiti da podne zahtev i dobije odobrenje ETIAS-a pre nego što krenu u bilo kakvu evropsku posetu. Zemlje koje nisu članice Evropske unije ili Šengena sada se ocenjuju kao "treće zemlje" i kao takve njihovi građani će morati da obezbede odobrenje ETIAS-a pre nego što pokušaju da uđu u Evropu.

Otkako je Brexit stupio na snagu i Britanija napustila EU, Velika Britanija sada spada u kategoriju trećih zemalja i od britanskih državljana će se tražiti odobrenje ETIAS-a za evropska putovanja sa efektom od sredine 2022. godine. Prvih šest meseci zahtev ETIAS-a neće biti striktno primenjen jer će to biti prelazni period, ali će postati obavezan od početka 2023.

Trenutno je u izgradnji

Očekuje se da će većina ETIAS aplikacija biti dovršena pomoću računara jer će to biti najjednostavniji metod i najmanji način da se proizvede pogrešna unos od strane podnosioca zahteva. Međutim, sa sve većom popularnošću i korišćenjem mobilnih telefona, u toku je i izgradnja mobilne aplikacije, ali i dalje veoma u toku. Komisija EU je navela da će mobilna aplikacija biti dostupna kao alternativni metod za pravljenje aplikacije, ali nije navela koliko je proces daleko odmakao ili kada će aplikacija biti objavljena širu javnost.

Tražene informacije

Precizni detalji u vezi sa ETIAS aplikacijom su ograničeni bez određenog datuma izdavanja. Međutim, kada potpuno funkcionalno i ispravno radi aplikacija će korisniku predstaviti standardni ETIAS obrazac aplikacije koji traži osnovne informacije uključujući:

  • Puno ime (uključujući pseudonim ili ime koje se koristi u umetničke svrhe)
  • Adresa, e-pošta i kontakt brojevi telefona
  • Detalji o pasošu, uključujući datum izdavanja i rok važenja, broj pasoša
  • Prva zemlja destinacije koja je posećena

S razlogom da ETIAS poveća evropske bezbednosne podnosioce zahteva takođe će se tražiti da izlože detalje svih prethodnih presuda za krivična ili teroristička krivična dela i periode provedene u zatvoru.

Korišćenje aplikacije ETIAS

Iako je prijavljivanje za ETIAS putem računara preporučena i najjednostavnija metoda može doći do prilika kada će aplikacija biti lakša ili povoljnija. Neki scenariji u kojima bi ETIAS aplikacija bila korisna uključuju:
Ljudi moraju odmah da se prijave, ali konstantno u pokretu i ne mogu da pristupe računaru kod kuće ili u kancelariji.

  • Putnici koji žele da posete šengensku ili zemlju EU zbog nepredviđenih okolnosti i zato im je potrebno odobrenje ETIAS-a brzo.
  • Osobe koje ne poseduju laptop ili stoni računar.

Postoje zemlje šire evropske oblasti koje nisu ni članice EU ni deo šengenske zone za koju ETIAS-u odobren pasoš neće biti neophodan, ali ih je malo. Posetilac jedne od tih zemalja mogao bi iznenada da odluči da uđe u zemlju ETIAS-a, ali nije dobio neophodno odobrenje ETIAS-a za to. U takvim slučajevima aplikacija je možda najjednostavnije rešenje.

Jezici i dostupnost

Postoji preko šezdeset zemalja širom sveta koje EU sada ocenjuje kao "treće zemlje" i građani tih zemalja će morati da podnesu zahtev za odobrenje ETIAS-a od sredine 2022. U članu 16 u propisima ETIAS-a navodi se da bi prijavni formular trebalo da bude dostupan na svim zvaničnim jezicima zemalja članica EU i Šengena. Englezi će očigledno biti opcija uprkos izlasku Britanije iz EU. Vlasti ETIAS-a su navele da će vodiči korak po korak i listovi sa činjenicama biti objavljivani na raznim jezicima, ali koji drugi jezici izvan evropske zone (ako ih uopšte ima) još uvek nisu razjašnjeni.

Nije saopšten precizan datum kada će ETIAS aplikacija biti dostupna za preuzimanje. Za očekivati je da će aplikacija biti objavljena u isto vreme kada se lansira onlajn prijavni formular ali se to neće dogoditi do kraja 2021. ili početka 2022. godine. Međutim, to nije poseban problem jer ETIAS neće stupiti na snagu odmah i neće biti obavezan do 2023.

Preuzimanje mobilne aplikacije ETIAS

Kada bude objavljena ETIAS aplikacija će biti dostupna sa glavnih tržišta aplikacija i prodavnica i biće kompatibilna sa Apple i Android uređajima. Proces preuzimanja je isti kao i za druge aplikacije i ETIAS ikona će biti postavljena na ekran uređaja.

Iako može biti korisno da aplikaciju ETIAS preuzmete na mobilni uređaj to možda nije najbolji način da dovršite aplikaciju za odobrenje ETIAS-a. Očekuje se da će velika većina zahteva trećih zemlju biti završena onlajn zbog pogodnosti.

Kada mobilna aplikacija ETIAS bude uživo, na ovoj stranici će biti obezbeđen link aplikacije.

Korišćenje aplikacije ETIAS Mobile

Popunjavanje detaljnog upitnika na malom ekranu može biti teško i verovatnoća pravljenja grešaka je mnogo veća nego što bi bila na mnogo većem ekranu računara. Pravopisne greške, unošenje netačnih brojeva, pa čak i potpuno nedostajućih pitanja mogu lakše da se dese prilikom unosa informacija na malom ekranu i bilo koja od ovih grešaka može da rezultira time da aplikacija mora ponovo da se prosledi ili čak odbije.

Iako se ETIAS aplikacija može koristiti za podnošenje aplikacije njena najveća korist je kao rezervna e-greška ili za hitne slučajeve kada je možda teško ili nemoguće pristupiti računaru. Pomoću aplikacije biće moguće proveriti status ili validnost ETIAS-a, kao i promeniti ili izmeniti detalje dok ste u pokretu. Ova situacija možda nikada neće nastati ali, ako bi trebalo, aplikacija bi mogla da uštedi mnogo vremena, novca i stresa.