Kako Nacionalne jedinice obrađuju ETIAS aplikacije

Kako Nacionalne jedinice obrađuju ETIAS aplikacije

Evropska unija uskoro uvodi ETIAS ali i dalje ostaje velika konfuzija oko toga o čemu se tačno radi, ko to zahteva, procesu podnošenja zahteva i kako sistem funkcioniše. ETIAS se zalaže za Evropski sistem putnih informacija i autorizacije i, kao što ime podrazumeva, to je metod prikupljanja informacija ne samo o nameri posetilaca evropskog ili Šengenskog prostora i korišćenju tih informacija za praćenje putnog puta podnosioca zahteva, ali i utvrđivanje da li toj osobi treba uskratiti pristup na osnovu krivičnog, terorističke ili zdravstvene osnove.

Cilj ETIAS-a je da počne sredinom 2022. godine i postane obavezan početkom 2023. godine nakon šestomesečnog uvodnog perioda tokom kojeg bi trebalo rešavati i ispravljati bilo kakve greške u sistemu. Kada ETIAS u potpunosti bude na snazi biće obavezan za građane preko šezdeset zemalja koji trenutno uživaju bezvizni pristup Evropi. Posle Brexita, ova lista sada uključuje Veliku Britaniju i britanski pasoši će morati da budu odobreni od strane ETIAS-a pre bilo kakvog putovanja u Evropu.
Za razliku od aplikacije za vizu gde je potrebna lična posećenost, podnošenje zahteva za ETIAS obavlja se onlajn (ili putem uskoro uvedene mobilne aplikacije) i trebalo bi da potraje samo nekoliko minuta sa više od 95 odsto zahteva za koje se očekuje da će biti odobreni. Ovo odobrenje, odnosno odbijanje, spada u doznake Nacionalne jedinice ETIAS čija dužnost uključuje proveru identiteta podnosioca zahteva i proveru ličnih detalja koji su dostavljeni.

Nacionalna jedinica u svakoj državi članici

U sklopu prozivke ETIAS-a svaka zemlja članica Evropske unije mora da se postavi i održi sopstvenu Nacionalnu jedinicu. Ove jedinice pozivaju da li je odobrenje ETIAS-a odobreno ili ne. Da bi zaštitile građane EU od potencijalnih terorističkih, kriminalnih ili čak zdravstvenih rizika Nacionalne jedinice ETIAS-a moraju pažljivo da ispitaju svaku prijavu i provere detalje podnosioca zahteva putem centralne baze podataka koja sadrži dosijee i zapise iz više izvora, uključujući Interpol, Evropol, Fronteks (Evropska agencija za graničnu i obalsku stražu), SIS (Šengenski informacioni sistem) i mnoge druge.

Iako Nacionalne jedinice ETIAS-a imaju druge dužnosti njihova glavna odgovornost je da procene svaku prijavu i odole ili uskrate ETIAS. Približno 4 ili 5 odsto odbijenih zahteva biće na krivičnoj , terorističkoj ili zdravstvenoj osnovi i do toga će doći ako aplikacija vrati "udarac" kada se proveri preko centralne baze podataka. U takvim slučajevima aplikacija će biti prosleđena Centralnoj jedinici ETIAS-a koja će voditi dodatne provere podnosioca zahteva i informacije navedene u aplikacionom obrascu.

Procenjuje se da će oko 50 odsto tih aplikacija proći drugi skrining u Centralnoj jedinici ETIAS- a, ali će ostatak potom otići Nacionalnoj jedinici ETIAS radi konačnog ispitivanja i rezultata pozitivnog ili negativnog ishoda. U cilju donošenja konačne odluke odgovorna Nacionalna jedinica ETIAS-a kontaktiraće podnosioca zahteva putem e-pošte kako bi zatražila dodatne informacije, detalje ili pojašnjenje. U veoma retkim slučajevima kada problemi ne mogu da se raščiste putem e-pošte od podnosioca zahteva može biti zatraženo da prisustvuje ličnom intervjuu.

Koja nacionalna jedinica ETIAS-a je odgovorna?

Kada državljanin koji nije iz EU podnese zahtev za ETIAS, a to je zemlja iz koje je vraćen udarac u bezbednosnom sistemu koji je odgovoran za bavljenje aplikacijom. Ako je, na primer, aplikacija izazvala pogodak u sistemu iz francuske policijske baze podataka onda je francuska Nacionalna jedinica ETIAS ta koja mora da preduzme dalju istragu i provere.

Ako se, nakon što se sve provere ulože, ETIAS aplikacija odbije iz bilo kog razloga onda podnosilac zahteva ima automatsko pravo žalbe. U takvim slučajevima podnosiocu zahteva biće dostavljene kontakt informacije za relevantnu Nacionalnu jedinicu ETIAS- a, uključujući e-adresu, ime kontakta, broj telefona i fizičku adresu za pismenu korespondenciju i obezbeđivanje dokumentacije ako je to potrebno.

Nacionalne jedinice ETIAS-a takođe imaju moć da izdaju ETIAS sa ograničenom validnošću. Ovaj neobičan oblik autorizacije obično će ograničiti nosioca da putuje samo u zemlju čiju je Nacionalnu jedinicu izdao ETIAS. Ova situacija može nastati iz humanitarnih razloga ili zbog nacionalnog interesa ili bezbednosti.

Još jedan neobičan oblik ETIAS-a koji bi mogao da bude odobren omogućava ulazak u samo određene imenovane zemlje unutar EU i Šengenske oblasti. Ovaj oblik ETIAS-a je takođe u okviru doznaka Nacionalnih jedinica koje će napraviti neophodne aranžmane sa zemljama za koje će važiti ETIAS.

Ovlašćenja opoziva i poništavanja

ETIAS je odobren pod uslovom da su detalji koje je dostavio podnosilac zahteva istiniti i potpuni i da odobrenje dolazi sa određenim odredbama i uslovima. Ako se situacija podnosioca zahteva promeni tamo gde dostavljene informacije više nisu tačne ili se više ne pridržavaju uslova priloženih davanju ETIAS-a, onda Nacionalna jedinica ima ovlašćenja da opozove ili poništi ETIAS. Do ove situacije može doći ako je ime osobe označeno crvenom zastavicom u bezbednosnoj bazi podataka ETIAS-a ili u SIS-u ili ako je osoba predmet međunarodnog naloga za hapšenje ili pritvor.

ETIAS koji se oduzima ili poništava takođe može da se pojavi bez greške nosioca ako se, na primer, pasoš izgubi ili ukrade. U svim okolnostima nosilac ETIAS-a ima pravo žalbe na svaku odluku Nacionalne jedinice ETIAS odgovorne za opoziv ili poništenje.

Zaštita podataka o ličnosti

Nacionalne jedinice ETIAS-a moraju da se pridržavaju aktuelnih evropskih zakona i propisa u vezi sa zaštitom ličnih podataka. Veći deo informacija navedenih na prijavnom obrascu je osetljiv i veoma ličan. Da bi se zaštitili podaci podnosioca zahteva sve informacije se skladište i obrađuju na bezbednim serverima i samo ograničen broj ovlašćenog osoblja može da pristupi centralnom informacionom sistemu ETIAS.

Kao što je slučaj sa propisima o ličnim podacima, podnosioci zahteva koji veruju da su informacije uskladištene u informacionom sistemu ETIAS netačne imaju pravo da kontaktiraju centralnu jedinicu ETIAS-a ili Nacionalnu jedinicu za koju se veruje da je odgovorna za grešku.
Centralna ili nacionalna jedinica ETIAS-a zatim ima obavezu da proveri uskladištene podatke i izvrši sve neophodne ispravke, amandmane ili ispravke. Nakon detaljne provere dostavljenih informacija Centralna ili Nacionalna jedinica ETIAS-a treba da obavesti podnosioca zahteva u pisanoj formi o izvršenim izmenama i kako to utiče na trenutni položaj ETIAS-a ili budućih aplikacija.