Manjem broju migranata naređeno da napuste EU u Q1 2024

Manjem broju migranata naređeno da napuste EU u Q1 2024

U prvom delu 2024. godine, Evropska unija (EU) zabeležila je zapažene pomake u migracionim obrascima.

Manjem broju državljana koji nisu članice EU rečeno je da napuste zemlje EU, ali se više ljudi vratilo u svoje matične zemlje ili otišlo negde drugde.

Ova promena pokazuje razvoj imigracionih pravila i primenu u EU.

Odbijanje naređenja za odlazak, rastući povratak

Prema nedavnim podacima Eurostata, statističkog biroa EU, 103.515 državljana koji nisu članice EU rečeno je da napuste zemlje EU u prvom kvartalu 2024.

Ovaj broj je dva odsto manji u odnosu na prethodni kvartal i sedam odsto manji u odnosu na isto vreme 2023. godine.

Međutim, broj ljudi koji su zaista otišli posle naredbe o odsustvu povećao se na 30.570.

To je povećanje od šest odsto u odnosu na prethodni kvartal i povećanje od 11 odsto u odnosu na prošlu godinu.

Većina tih ljudi, 85 odsto, otišla je u zemlje van EU.

Francuska i Nemačka predvode sprovođenje migracija

Francuska i Nemačka bile su glavni sprovodioci migracionih naloga, što je činilo skoro polovinu svih porudžbina u prvom delu 2024.

Francuska je imala 34.190 porudžbina, a Nemačka 15.400.

Belgija, Italija i Grčka takođe su izdale značajan broj migracionih naloga, sa brojkama između 2.265 i 6.965.

Kada je reč o stvarnom povratku, Francuska je imala 4.205, Nemačka 3.950, a Švedska 3.135.

Manje zemlje poput Litvanije, Mađarske i Letonije imale su visoku stopu povratka u poređenju sa svojim stanovništvom.

Nacionalnosti koje su najviše pogođene migracionim nalozima

Alžirski i marokanski državljani sačinjeni su od po 7 odsto ljudi kojima je rečeno da napuste zemlje EU, a slede turski državljani sa 6 odsto.

Sirijci i Gruzijci su izmislili po 5% ovih narudžbina.

Za one koji su zaista otišli, Gruzijci su bili najviše 9 odsto, a Albanci i Turci po 6 odsto.

Kolumbijci, Marokanci, Alžirci i Sirijci su imali po 4% povratka.

Verovatno pooštrena politika sprovođenja viza

Ti trendovi utiču na različite grupe posetilaca i imigranata koji nisu iz EU.

Evropski sistem informacija o putovanjima i autorizaciji (ETIAS) olakšaće kratkoročne posete nekim ljudima, ali veći broj ljudi koji se vraćaju može značiti stroža pravila za one koji ostaju predugo ili se ne poštuju imigracionih pravila.

S tim što sve više ljudi odlazi, a manje im je rečeno da odu, čini se da se zemlje EU fokusiraju na efikasno sprovođenje pravila.

To može da znači da će zahtevi za vize i ETIAS ovlašćenja biti pažljivije proveravani u budućnosti.

Za dugoročne putnike kao što su studenti, digitalni nomedovi i investitori, ovi trendovi naglašavaju važnost održavanja statusa boravka važećim i prateći imigraciona pravila.

Prerađene strategije upravljanja migracijom

Promena migracionih trendova verovatno će uticati i na šengensku i na nacionalnu imigracionu politiku.

S obzirom da ETIAS uskoro počinje, zemlje EU mogle bi da iskoriste te brojke da poboljšaju način na koji postupaju sa kratkoročnim posetiocima i dugoročnim imigrantima.

Možda postoji detaljniji pristup upravljanju migracijom.

Mada će ETIAS olakšati putovanja putnicima koji nisu iz EU, povećani fokus na povratak pokazuje da je takođe naglasak na tome da se ljudi usredsrede na pravila svog boravka.

Ovaj fokus na olakšavanje legitimnih putovanja sa ETIAS-om, uz istovremeno poboljšanje povratka, mogao bi da dovede do specifičnije imigracione politike širom EU.

Balansirajući akt za upravljanje migracijama u EU

Dok EU nastavlja da rešava složene migracione izazove, trendovi iz prvog dela 2024. pokazuju pažljiv balans.

Manjem broju građana koji nisu iz EU je rečeno da odu, ali se više njih zapravo vraća, što ukazuje na fokusiraniji pristup sprovođenju migracionih pravila.

Ove promene verovatno će uticati na buduće razgovore o migracionoj politici EU, što će uticati i na kratkoročna ovlašćenja za putovanja kao što su ETIAS i zahteve za dugoročni boravak.

Kako se situacija bude menjala, posetioci i potencijalni imigranti u EU morati će da ostanu informisani o novim propisima i praksi sprovođenja kako bi sledili evropske imigracione zakone.