Nemačka Neto migracija prepolovila se 2023.

Nemačka Neto migracija prepolovila se 2023.

U izuzetnom preokretu, neto imigracija u Nemačkoj pala je za 55 odsto u 2023.

Ovaj zaokret dolazi posle rekordnog broja imigracionih brojeva 2022. godine, najviše zbog ukrajinskih izbeglica.

Nagli pad neto imigracije

Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku (Destatis), Nemačka je imala 663.000 ljudi koji su se tamo iselili 2023. godine, što je mnogo manje od 1.462.000 ljudi u 2022. godini.

Iako je ovo znatno smanjenje, to je i dalje četvrta najveća neto imigracija od 1950.

Veliki broj u 2022. godini bio je uglavnom zbog toga što je 1.098.000 Ukrajinaca došlo u Nemačku da izbegne sukob u svojoj zemlji.

Samo 276.000 Ukrajinaca se 2023. preselilo u Nemačku, što je smanjenje od 75 odsto.

Promena šablona u evropskoj migraciji

Dok je imigracija iz evropskih zemalja pala za 40 odsto u odnosu na 2022. godinu, došlo je do nekih zapaženih promena:

  • Manji broj Rumuna preselio se u Nemačku, sa padom od sedam odsto.

  • Manji broj Bugara preselio se u Nemačku, sa padom od 14 odsto.

  • Više ljudi iz Turske preselilo se u Nemačku, sa povećanjem od 56 odsto. U 2023. godini bilo je 126.000 dolazaka u poređenju sa 81.000 u 2022. godini.

Čak i sa ovim promenama, Evropa je i dalje bila glavni izvor ljudi koji su se selili u Nemačku, sa povećanjem od 330.000 ljudi.

Nemački trendovi emigracije

Zanimljivo je da je manje Nemaca odlučilo da se preseli u druge zemlje 2023. godine u odnosu na godinu ranije.

Glavna mesta na koja su se doselili još uvek su Švajcarska, Austrija i Sjedinjene Države, što je čest trend poslednjih godina.

Smanjena neto imigracija utiče na putnike iz EU

Značajno smanjenje neto imigracije u Nemačku moglo bi da utiče na posetioce i imigrante, uključujući one koji koriste Evropski sistem putnih informacija i autorizacije (ETIAS).

Mada ETIAS uglavnom pogađa kratkoročne posetioce Šengenske oblasti, sveukupno smanjenje imigracije moglo bi dovesti do:

  • Brže vreme obrade zahteva za vize i ETIAS ovlašćenja

  • Moguće ublažavanje ograničenja za dugoročne putnike, kao što su digitalni nomedovi, studenti i investitori

Međutim, važno je zapamtiti da će ETIAS biti sproveden sredinom 2025. godine, a njegov pun uticaj na putovanja u Nemačku i druge šengenske zemlje još uvek nije jasan.

Uticaj na politiku EU

Nagli pad neto imigracije u Nemačkoj mogao bi da promeni imigracionu politiku širom Evropske unije (EU):

  • Preispitivanje izbegličke politike: Zemlje bi mogle ponovo da razmisle o svom pristupu iznenadnom povećanju broja izbeglica, poput ukrajinskih dolazaka 2022. godine.

  • Moguće izmene pravila ETIAS-a i šengenskih viza: Promena imigracionog broja mogla bi dovesti do razgovora o prilagođavanju uslova za prijem u Šengensku zonu.

  • Fokusirajte se na specifične imigrantske grupe: porast turske imigracije u Nemačku mogao bi rezultirati ciljanom politikom ove grupe.

Gledajući napred

Dok se Nemačka nosi sa tim promenama stanovništva, zemlja mora da balansira svoju potrebu za kvalifikovanim radnicima sa izazovima integracije novih ljudi i održavanja socijalne harmonije.

U narednim godinama Nemačka će verovatno prilagoditi svoju politiku prilagođavanju tim promenama stanovništva.

Dramatično povećanje broja ljudi koji se sele u Nemačku 2023. godine pokazuje koliko globalna migracija može da bude nepredvidiva.

Sa ostarelim stanovništvom i manjim brojem rađanja, imigracija će igrati važnu ulogu u oblikovanju budućnosti Nemačke. To će biti ključna tema za kreatore politika i građane o kojima će se razgovarati.