Zašto bi ETIAS bio odbijen?

Zašto bi ETIAS bio odbijen?

Uvod

Takozvani državljani "treće zemlje" (koji će uključivati Britance posle Brexita) i državljani zemalja koje trenutno uživaju bezvizni pristup Evropskoj uniji i zemljama članicama Šengena uskoro će morati da imaju odobrenje ETIAS-a kako bi ušli u evropsku zonu. ETIAS, koji se zalaže za Evropski sistem putnih informacija i autorizacije, nije viza, ali informacije potrebne prilikom podnošenja zahteva su veoma slične onima u obrascima za podnošenje zahteva za vizu samo detaljnije. Lični detalji, kao i informacije vezane za predviđene destinacije činiće deo onlajn aplikacije, ali će biti pitanja i u vezi sa zdravstvenim stanjem podnosioca zahteva i prethodnim presudama za kriminalne ili terorističke aktivnosti.

Obrasci za ETIAS aplikaciju moraju biti u potpunosti dovršeni i sve informacije koje su obezbeđene tačne, akušovane i proverljive. Obrasce za prijavu detaljno će proveriti računari Centralne jedinice ETIAS-a koji će koristiti unapred utvrđen skup kriterijuma za odobravanje ili odbijanje odobrenja. Sledeći faktori verovatno će dovesti do poricanja podnosilaca zahteva koji žele da putuju u Evropu sa ETIAS-om.

Nepotpuna aplikacija - Previd od strane podnosioca zahteva ili jednostavan propust može rezultirati zahtevom Centralne ili Nacionalne jedinice ETIAS za dodatnim informacijama ili zatražiti od podnosioca zahteva da ispravi sve greške. Ako ne odgovorite na takav zahtev u roku od deset dana, aplikacija će biti odbijena.

Propušten intervju - U retkim prilikama od podnosioca zahteva može biti zatraženo da prisustvuje ličnom intervjuu ili, ako to nije moguće, da odgovori na pitanja putem audio ili video linkova. Nepoštovanje ovog zahteva je validan razlog za odbijanje aplikacije.

Sumnjiva primena - Odbijanje je izvesno ako nadležni u ETIAS-u posumnjaju da su informacije sadržane u prijavnom formularu netačne, netačne ili namerno obmanjujuće. Isto važi i za sve prateće dokumente koji su obezbeđeni uz aplikaciju.

Nevažeći Passport - Svaka aplikacija će automatski biti odbijena ako je pasoš (ili druga putna dokumentacija) označena u sistemu ETIAS kao izgubljena ili ukradena. Isto važi i za pasoše koje je poništio Šengenski informacioni sistem (SIS).

Postojeći SIS Alert - Podnosioci zahteva kojima je prethodno odbijen ulazak u evropsku ili šengensku zemlju možda su označeni zastavicom SIS-a, a ove informacije će takođe biti dostupne Centralnoj jedinici ETIAS-a jer će dva sistema biti povezana. To se odnosi i na osobe koje su prethodno prekovremeno odale svoje dodeljeno vreme prilikom prethodnih poseta Evropi ili šengenskim državama.

Na osnovu informacija sadržanih u obrascu aplikacije i onog uskladištenog u bazi podataka Centralne jedinice ETIAS-a, određenim osobama neće biti odobreno odobrenje ETIAS-a. Isključeni pojedinci uključuju one u sledećim kategorijama:

  • Opasnost od terorizma: Poznati teroristi i osobe osumnjičene za umešanost u terorističke grupe
  • Krivični rizik: Osumnjičeni kriminalci i oni koji imaju osuđujuće presude za teške zločine
  • Imigracioni rizik: Osobe za koje se sumnja da planiraju ilegalno da migriraju u Evropu
  • Zdravstveni rizik: diskvalifikacija medicinskih stanja uključivaće brojne zarazne ili zarazne bolesti ali detaljan spisak tek treba da bude završen i biće izmenjen kako se situacije budu pojavljivale.

Žalba na odbijanje ETIAS-a

Očekuje se da će velika većina zahteva ETIAS-a biti odobrena u roku od nekoliko minuta od podnošenja formulara, ali mali procenat neće uspeti iz raznih razloga. Odbijanje nije konačno, jer se na odluku može uložiti žalba, a informacije i smernice u vezi sa načinom na koji se to radi biće dostupne od Nacionalne jedinice ETIAS-a zemlje u kojoj je podnet zahtev. U obaveštenju o odbijanju biće navedeni detalji o tome zašto je zahtev odbijen i, ukoliko podnosilac zahteva ospori ove razloge, može se podneti novi izmenjeni zahtev. Prethodno odbijanje neće automatski rezultirati drugim odbijanjem jer će novi obrazac biti procenjen na osnovu bilo kakvih novih informacija sadržanih u njemu i tretiran kao potpuno nova aplikacija.