ETIAS i Brexit

Britanski državljani će zahtevati od ETIAS-a da poseti E.U. iz 2025

Da li će britanski državljani zahtevati od ETIAS-a da poseti zemlje članice EU posle Brexita?

Velika Britanija se sada smatra 'trećom zemljom' i može da putuje u EU bez odobrenja putovanja dok se ne lansira 2025 ETIAS. Zahtev ETIAS-a za britanske putnike potvrdila je EU 2019.

Da li postoji šansa da se za britanske državljane traži šengenska viza bilo kada posle Brexita ili pre ETIAS-a?

Ne, britanskim državljanima će biti potreban ETIAS kada sistem bude lansiran 2025. ETIAS-INFO.RS je dao analizu razlika između ETIAS-a i Šengenskih viza koje bi putnici trebalo da razmotre prilikom planiranja putovanja u EU.

Zašto je važno da li je za britanske državljane potrebna ETIAS ili Šengenska viza?

Po predloženom trošku od 7 € po aplikaciji, troškovi ETIAS-a biće delić šengenskog zahteva za vizu, koji se trenutno ceni po ceni od 60€. Šengenska viza zahteva od podnosilaca zahteva da lično podnesu zahteve u konzulatu te predviđene odredišne zemlje. ETIAS će biti online putno ovlašćenje koje će se dobiti online, počev od 2025 . ETIAS bi takođe putnicima pružio veću fleksibilnost. Šengenska viza važi do 90 dana u bilo kom vremenskom periodu od 180 dana. Sa druge strane, odobreni ETIAS važiće tri godine ili datum isteka pasoša (šta god da je na prvom mestu), a može se koristiti za boravak do 90 dana u periodu od 180 dana.

Već imam pasoš za drugu zemlju članicu EU, da li ću zahtevati ETIAS?

Ako imate pasoš neke zemlje članice EU, onda vam ETIAS neće biti potreban sve dok putujete sa pasošem ETIAS-a ili zemlje članice EU o kojoj je reč.

Imam status boravka u nekoj zemlji članici EU, ali na osnovu zahteva ETIAS-a, navodi se da mi je potreban ETIAS. Da li moj status boravka znaиi da mi ne treba ETIAS?

Ne, ako imate pasoš zemlje u kojoj je ETIAS uslov, biće vam potreban ETIAS 2025 bez obzira na status boravka u nekoj zemlji članici EU. Međutim, ako imate pasoš ili državljanstvo u nekoj drugoj zemlji članici EU, neće vam biti potreban odobreni ETIAS.

Šta će se desiti ako imam kriminalni dosije, zaraznu bolest ili drugu istoriju koja može uticati na moju prihvatljivost?

EU tek treba da ozvaniči tačne uslove, kriminalnu istoriju i druge diskvalifikujuće faktore koji će rezultirati odbijenom ili neodlučnom primenom ETIAS-a. Ako britanskom državljaninu bude uskraćen ETIAS zbog kriminalne istorije, medicinskih uslova ili druge lične istorije, što se smatra bezbednosnim rizikom za EU, podnosiocu zahteva biće data opcija da uloži žalbu na odluku zemlji članici EU koja je odbila zahtev ETIAS-a podnosioca zahteva. EU tek treba da precizira još jedan proces ili alternativno odobrenje putovanja za podnosioce zahteva kojima su odbijeni žalbeni zahtevi ETIAS-a.

Gde mogu da saznam više o zahtevima za autorizaciju putovanja za britanske državljane posle Brexita ili u slučaju da nema Brexita?

Gde mogu da saznam više o ETIAS-u?

  1. ETIAS najčešća pitanja
  2. ETIAS zahtevi
  3. Zemlje članice ETIAS-a
  4. Kome treba ETIAS?