Uputstva za ETIAS aplikaciju

Online Application Guidelines for ETIAS

Možda deluje trivijalno, ali postoji niz grešaka koje se mogu napraviti prilikom popunjavanja, pregledanja, podnošenja i plaćanja vašeg ETIAS prijavnog formulara. U nastavku se navodi niz smernica za ETIAS aplikaciju sa namerom da se pomogne podnosiocima zahteva kada se prijave, kako bi se bolje osiguralo da se ne prave greške koje bi mogle negativno da utiču na ishod aplikacije.

Pažljivo popunite formular za ETIAS prijavu

Pažljivo pročitajte kroz svako pitanje ili izjavu na obrascu ETIAS-a kako biste razumeli šta pitanje postavlja pre nego što pružite odgovor.

Odgovorite na svako pitanje na ETIAS prijavnom formularu što iskrenije možete. Ne pokušavajte da promenite odgovore na osnovu onoga što mislite da će verovatno dovesti do odobravanja aplikacije. Automatizovani sistemi koji se koriste za obradu elektronske vize i zahteva za izuzeće od viza proveravaju podatke podnosioca zahteva u više različitih baza podataka kako bi se osiguralo da se informacije koje pružaju podnosioci zahteva podudaraju sa informacijama koje mogu da preuzmu iz drugih izvora. Pored toga, pružanje lažnih informacija o aplikaciji moglo bi dovesti do uskraćivanja ulaska na granicu EU. One su od kritičnog značaja za aplikaciju i koriste se za procenu potencijalnog rizika koji možete predstavljati.

Pošto većina zahteva za izdavanje viza na mreži i vize ima vremenski period, kao u vremenu pre isteka stranice, savetuje vam se da radite preko aplikacije u roku od 20 minuta u suprotnom vaše informacije možda neće biti sačuvane. Možete da dobijete obaveštenje na stranici prilikom podnošenja zahteva za ETIAS u vezi sa vremenom kada aplikacija može da izađe na vreme, iako se to možda neće uvek dešavati.

Razmatranje i podnošenje zahteva

Tačnost biometrijskih podataka navedenih u apliktu je od kritičnog značaja. Dok pregledate zahtev, uverite se da ste dva puta proverili biometrijske informacije kao što su vaše ime, datum rođenja, pol, zemlja državljanstva i druge informacije vezane za pasoš. Ako to ne uradite, vaša aplikacija može biti poništena pre nego što krenete na put u EU i može dovesti do uskraćivanja ulaska u Evropu.

Kada budete sigurni da su odgovori i podaci koje ste dali o podnosiocu zahteva tačni, prosledite zahtev.

Platite svoju ETIAS aplikaciju

Budite spremni na malu naknadu za prijavu u iznosu od 7,00 evra. Ovo se obično radi onlajn korišćenjem kreditne ili debitne kartice. Imajte na napojnu da se naknada ne vraća, čak i ako zahtev nije odobren.

Kada plaćate prijavu, uverite se da koristite platnu karticu koju prihvata ETIAS i da nema blokada, zadrške, kao i da na vašem računu ima dovoljno sredstava. Ako je vaša uplata odbijena ili postoji greška u plaćanju iz ovog ili onog razloga, vaša ETIAS aplikacija verovatno neće biti obrađena niti odobrena.

Bez obzira na ishod vaše ETIAS aplikacije, savetuje vam se da ne vršite povraćaj naknade (ili povraćaj novca) jer to može dovesti do toga da ETIAS zbog neplaćanja ukine vašu prijavu.

Korišćenje zvanične ETIAS Web lokacije

Prijavite se za ETIAS preko zvaničnog veb sajta ili ovlašćenih portala aplikacija da biste izbegli prevare ili lažne sajtove koji vas mogu dopuniti naknadama za obradu.

Vremenski raspored aplikacija

Iako je proces ETIAS aplikacije obično brz, preporučljivo je da se dobro prijavite pre datuma putovanja kako biste ukažuli na potencijalna kašnjenja u obradi.

Više unosa i validnost

Kada bude odobren, ETIAS važi tri godine ili dok pasoš ne istekne, šta god da je na prvom mestu. Njime se omogućava više ulazaka u šengenske zemlje, ali se pridržava pravila 90/180 - ne više od 90 dana u bilo kom periodu od 180 dana.

Žalba na poricanje

Ako je vaša prijava odbijena, bićete obavešteni o razlogu. Imate pravo da uložite žalbu na ovu odluku ili ispravite sve greške i ponovo primenite.

Zapamtite, ETIAS nije viza, već sistem za autorizaciju putovanja za putnike koji nisu iz EU. Dizajniran je da poboljša bezbednost, a da putovanje bude pogodnije.

Ostala razmatranja za vaš ETIAS

Za kraj, pokušajte da se klonite bilo kakvih pravnih problema u danima koji su prethodili vašem putovanju jer to može uticati na vaše odobrenje ETIAS-a čak i ako ste dobili odobrenje pre nego što ste uhapšeni ili osuđeni. Vlasti EU mogu da oslaže vaše odobrenje ako se osujete novi podaci i vaši ETIAS-i mogu biti opozvani ili poništeni.