ETIAS za građane Svetog Lučana


ETIAS for Saint Lucian Citizens

ETIAS podobnost

  Sveta Lucija će biti član ETIAS-a
  Građani Svetog Lučana moći će da podnesu zahtev za ETIAS u 2025
  Građani Svetog Lučana imaće koristi od korišćenja sistema onlajn aplikacija za podnošenje zahteva za ETIAS

Ostali zahtevi ETIAS-a

  Građani Svetog Lučana mogu da konkurišu za ETIAS online
  ETIAS važi za dolazak u Evropu vazdušnim putem, morem ili nadzemno
  Putnici moraju da imaju e-pasoš koji je mašinski čitljiv
  ETIAS je za kratke turističke, poslovne, tranzitne i medicinske posete
  Podnosioci zahteva mlađi od 18 godina ili mlađi od 70 godina dobiće svoj ETIAS besplatno


Građani Svetog Lučana će morati da podnesu zahtev za ulazak ETIAS-a u evropske zemlje učesnicama na kratkoročnoj osnovi, mlađe od 90 dana, u opšte turističke, poslovne, tranzitne ili medicinske svrhe.

Program ETIAS biće na snazi 2025 od početka i namenjen je ekranizaciji putnika koji stižu iz inostranstva kao odgovor na globalno povećanje terorističkih aktivnosti.

Program ETIAS odobren je 2016.

U godini 2025 - od građana iz Svete Lucije će se tražiti da završe aplikaciju ETIAS pre ukrcavanja u avion, morski nosač aviona ili vozilo trenera za Evropu, a to uključuje putnike koji će samo tranzitirati u Evropi na putu ka drugim destinacijama.

Svaki građanin Svetog Lučana koji želi da uđe u Evropu preko 90 dana, ili u druge svrhe od onih koji su dozvoljeni u okviru programa ETIAS, mora da podnese zahtev za šengensku vizu. Više detalja možete pronaći posetom i korišćenjem https://etias-info.rs/ procene matične stranice.

Savetuje se da građani Svetog Lučana završe svoju aplikaciju ETIAS 96 sati pre datuma polaska. Sve detalje možete pronaći tako što ćete posetiti stranicu sa zahtevima za ETIAS ili ETIAS najčešća pitanja. Savetuje se da pregledate ove stranice pre nego što započnete ETIAS aplikaciju kako biste izbegli bilo kakva odlaganja ili rizik da ETIAS bude odbijen.

Počevši 2025 od toga , biće uslov da budu punopravni državljanin Svetog Lučana pre nego što podnesu zahtev za ETIAS, tako da putnici koji imaju pasoš ili putnu ispravu sa drugačijim statusom mogu da podnesu zahtev za punu šengensku vizu za posetioce, a ne ETIAS.

Građani Svetog Lučana mogu očekivati da će njihova aplikacija ETIAS normalno biti obrađena i odobrena u roku od nekoliko minuta, a ovlašćenje se šalje elektronskom poštom u formi PDF dokumenta. Nema potrebe da štampate ili iznosite bilo kakve dokumente jer se ETIAS skladišti elektronskim putem u odnosu na detalje o pasošu uskladištene u evropskom imigracionom sistemu.

Prednosti ETIAS-a

  • ETIAS važi 3 godine od datuma izdavanja
  • Može se koristiti za više stavki pod trajanjem od 90 dana
  • Brzo odobrenje i elektronska isporuka
  • Primena na radnoj površini, tabletu ili mobilnom telefonu

Saveti za ETIAS aplikaciju

  • Podnesite zahtev najmanje 96 sati pre polaska
  • Ako im se uskrati ETIAS, putnici i dalje mogu da podnesu zahtev za punu vizu za posetioce
  • ETIAS ne garantuje ulazak u Evropu jer konačnu odluku donosi pripadnici granične bezbednosti evropske zemlje po dolasku.