ETIAS za građane Tuvaluana


ETIAS for Tuvaluan Citizens

ETIAS podobnost

  Tuvalu će biti član ETIAS-a
  Građani Tuvaluana imaće pravo da podnesu zahtev za ETIAS u 2025
  Građani Tuvaluana imaće koristi od korišćenja sistema onlajn aplikacija za podnošenje zahteva za ETIAS

Ostali zahtevi ETIAS-a

  Građani Tuvaluana mogu da konkurišu za ETIAS online
  ETIAS važi za dolazak u Evropu vazdušnim putem, morem ili nadzemno
  Putnici moraju da imaju e-pasoš koji je mašinski čitljiv
  ETIAS je za kratke turističke, poslovne, tranzitne i medicinske posete
  Podnosioci zahteva mlađi od 18 godina ili mlađi od 70 godina dobiće svoj ETIAS besplatno


Od građana Tuvaluana će se tražiti da podnesu zahtev za ulazak ETIAS-a u evropske zemlje učesnicama na kratkoročnoj osnovi, mlađe od 90 dana, u opšte turističke, poslovne, tranzitne ili medicinske svrhe.

Program ETIAS biće na snazi 2025 od početka i namenjen je ekranizaciji putnika koji stižu iz inostranstva kao odgovor na globalno povećanje terorističkih aktivnosti.

Program ETIAS odobren je 2016.

U godini 2025 , građani iz Tuvalua će morati da završe ETIAS aplikaciju pre ukrcavanja u avion, morski nosač aviona ili kočijaško vozilo za Evropu, a to uključuje putnike koji će tranzitirati u Evropi samo na putu ka drugim destinacijama.

Svaki državljanin Tuvaluana koji želi da uđe u Evropu preko 90 dana, ili u druge svrhe od onih koji su dozvoljeni u okviru programa ETIAS, mora da podnese zahtev za šengensku vizu. Više detalja možete pronaći posetom i korišćenjem https://etias-info.rs/ procene matične stranice.

Savetuje se da građani Tuvaluana završe svoju ETIAS aplikaciju 96 sati pre datuma odlaska. Sve detalje možete pronaći tako što ćete posetiti stranicu sa zahtevima za ETIAS ili ETIAS najčešća pitanja. Savetuje se da pregledate ove stranice pre nego što započnete ETIAS aplikaciju kako biste izbegli bilo kakva odlaganja ili rizik da ETIAS bude odbijen.

Počevši 2025 od toga , biće uslov da budete potpuni državljanin Tuvaluana pre nego što podnesete zahtev za ETIAS, tako da putnici koji imaju pasoš ili putnu ispravu sa drugačijim statusom mogu da podnesu zahtev za punu šengensku vizu za posetioce, a ne ETIAS.

Građani Tuvaluana mogu da očekuju da će njihova aplikacija ETIAS normalno biti obrađena i odobrena u roku od nekoliko minuta, a ovlašćenje se šalje elektronskom poštom u formi PDF dokumenta. Nema potrebe da štampate ili iznosite bilo kakve dokumente jer se ETIAS skladišti elektronskim putem u odnosu na detalje o pasošu uskladištene u evropskom imigracionom sistemu.

Prednosti ETIAS-a

  • ETIAS važi 3 godine od datuma izdavanja
  • Može se koristiti za više stavki pod trajanjem od 90 dana
  • Brzo odobrenje i elektronska isporuka
  • Primena na radnoj površini, tabletu ili mobilnom telefonu

Saveti za ETIAS aplikaciju

  • Podnesite zahtev najmanje 96 sati pre polaska
  • Ako im se uskrati ETIAS, putnici i dalje mogu da podnesu zahtev za punu vizu za posetioce
  • ETIAS ne garantuje ulazak u Evropu jer konačnu odluku donosi pripadnici granične bezbednosti evropske zemlje po dolasku.