ETIAS zemlje

Countries that will require ETIAS are those currently in the Schengen Zone.

Zemlje ETIAS-a koje će zahtevati od putnika da imaju odobrenje eu za putovanja biće one koje su trenutno pune šengenskih država EU, kao i zemlje koje su članice Evropske asocijacije za slobodnu trgovinu (EFTA) , Evropske mikrodržavne kompanije sa otvorenim granicama, kao i buduće članice Šengena. Buduće zemlje članice Šengena morati će da sprovedu ETIAS u sklopu pridruživanja EU kao punopravnog člana. Dole je obezbeđena lista ovih zemalja i njihova klasifikacija:


Evropska asocijacija za slobodnu trgovinu (EFTA) o Šengenskom sporazumu

 Island

 Lihtenšatajn

 Norveška

 Švajcarska


Buduće zemlje članice Šengena

 Bugarska

 Kipar

 Rumunija


Evropske mikrodržavne sa otvorenim granicama

 Andora

 Monako

 San Marino

 Vatikan