Francuska ETIAS - Evropsko ukidanje viza za Francusku

Francuska je poslednjih godina patila od terorističkih napada i jedna je od 27 brojnih zemalja članica Evropske unije (E.U.) koja je gurala Komisiju E.U. da sprovede strože granične kontrole. Predložen je sistem delimično zasnovan na američkom ESTA sistemu izuzeća od viza i uskoro bi mogao da bude norma za svakoga ko želi da uđe u Francusku izvan E.U. kome do sada nije bila potrebna viza.

Novo ukidanje viza za Francusku zove se Sistem za autorizaciju putovanja i informacija E.U. ili ETIAS i zvanično je potvrđeno u novembru 2016. Sistem nije samo za posetioce Francuske, već i za nameru posetilaca bilo koje od šengenskih zemalja, od kojih su skoro sve u E.U.

Da li ste čest posetilac Francuske?

Ako ste čest posetilac Francuske ili bilo gde drugde u E.U., novo francusko izuzeće od viza ili ETIAS bi moglo da se odnosi na vas ako:

  • Ti nisi građanin E.U.
  • Niste državljanin jedne od zemalja koje nisu članice Šengena, odnosno Islanda, Lihtenštajna, Norveške ili Švajcarske,
  • Vi niste državljanin jedne od zemalja kojima je trenutno potrebna viza.

Svim građanima Šengenske zone i nekolicini zemalja E.U. koje trenutno nisu u Šengenu nisu potrebne šengenske vize i u stanju su da slobodno prelaze sve granice. Francusko ukidanje viza ili ETIAS neće važiti za ovu grupu.

Ako ste Amerikanac, Kanađanin, Australijanac ili bilo ko drugi sa liste zemalja 60, do sada niste morali da podnesete zahtev za šengensku vizu za boravak koji ne prelazi 90 dana ni u jednom periodu od 180 dana. To je grupa na koju će se ETIAS odnositi. Vlasti E.U. žele da dobiju informacije koje se mogu podeliti između zemalja članica o svima koji žele da posete Evropu u ovoj grupi. To se trenutno ne dešava i svako iz zemlje koja se odriče viza u osnovi može samo da se pojavi na graničnom mestu u nekoj od šengenskih zemalja i automatski dobije 90 dana bilo gde unutar Šengena.

Ako ste državljanin Kolumbije, Južne Afrike, Turske, Tajlanda ili bilo koje druge zemlje koja nije u poslednje dve grupe iznad trenutno morate da dobijete vizu pre nego što sletite u Francusku ili bilo koju drugu šengensku zemlju. Malo je verovatno da će se ova situacija promeniti uvođenjem francuskog izuzeća od viza ili ETIAS-a. To znači da ćete i dalje morati da podnesete zahtev za šengensku vizu na normalan način.

Kako će funkcionisati ETIAS sistem?

Način na koji bi ETIAS trebalo da radi je sličan načinu na koji bilo ko iz zemlje koja se odriče viza podnosi zahtev za američki ESTA (elektronski sistem za autorizaciju putovanja). Ovo je uvedeno pre nekoliko godina iz veoma sličnih razloga kao i ETIAS. SAD su pretrpele strašan napad na sopstvenom tlu (9 / 11) i postavile nekoliko strategija kako bi njene granice bilo bezbednije. Jedini problem je bio što je postojeći proces podnošenja zahteva za vizu bio prilično nepoželjan i često je podrazumevao kašnjenja u poslovnim i turističkim putovanjima Bona Fide u SAD. Rešenje je bilo da se pojednostavi proces podnošenja zahteva za građane onih koji se smatraju 'manje rizičnim' nacijama, a istovremeno da podnosioci zahteva za punu vizu skaču kroz više obruča pre nego što dobiju vize.

Jedna od retkih razlika između ETIAS-a i ESTA je u tome što će se novi ETIAS odnositi na mnogo više ljudi od američkog. Istovremeno, količina informacija koje će pružiti, a koje ranije nisu postojale, takođe će biti mnogo veća.

Očekuje se da će podnosioci zahteva za ETIAS podneti zahteve onlajn pre nego što nameravaju da posete Evropu. Oni će morati da pruže određenu količinu informacija o sebi i plate naknadu za € 7 pre nego što 3 im se odobri jednogodišnja, višestruka stavka, ovlašćenje. Podnosioci zahteva mlađi od 18 godina neće morati da plaćaju naknadu za € 7

Da li je cilj ETIAS-a da poveća prihode EU?

Neki ljudi su sugerisali da je jedan od razloga što se sada gura evropski ETIAS taj što kasa E.U. nije puna kao nekada. Naknade od zahteva ETIAS-a ići će direktno Komisiji E.U. ipak mala naknada za pojedince mlađe od 18 godina teško da će podići mnoge obrve. Evropa je i dalje veoma popularno mesto za posetu, tako da je malo verovatno da će novi sistem mnogo uticati na broj ljudi koji i dalje nameravaju da putuju tamo.