Politika privatnosti


Poslednja ažurira: maj 12th, 2018

Pristupom (ETIAS-INFO.RS ETIAS-INFO.RS) Veb lokacijama pristajete na prakse prikupljanja informacija i korišćenja opisane u ovoj izjavi o privatnosti.

Prikupljanje informacija

Veb lokacije možete ETIAS-INFO.RS posetiti bez unosa ličnih informacija. Na određenim stranicama ETIAS-INFO.RS možete tražiti lične informacije da biste pružili uslugu ili izvršili transakciju koju ste zahtevali. Lične informacije ETIAS-INFO.RS koje prikupljaju mogu da uključuju:

  • kontakt podatke, kao što su vaše ime, naslov, ime kompanije/organizacije, e-adresa, brojevi telefona i faksa i fizička adresa;
  • informacije o preduzeću i funkciji posla;
  • finansijske informacije (uključujući informacije o kreditnoj kartici ili računu);
  • informacije kao što su vaša nacionalnost i zemlja stanovanja koje omogućavaju utvrđivanje ETIAS-INFO.RS podobnosti prema propisima o kontroli izvoza da biste dobili informacije o određenim tehnologijama;
  • raspituje se i naručuje ETIAS-INFO.RS za proizvode i usluge;
  • informacije koje pomažu u ETIAS-INFO.RS identifikovanju proizvoda i usluga koje najbolje zadovoljavaju vaše zahteve.
  • povratne informacije od vas o ETIAS-INFO.RS Veb lokacijama, proizvodima ETIAS-INFO.RS i uslugama.

Od vas se ne zahteva da obezbedite bilo koju od ovih informacija, ali ako to ne uradite, ETIAS-INFO.RS možda nećete moći da vam pružite zahtevanu uslugu ili da dovršite transakciju.

ETIAS-INFO.RS može da prikupi informacije o vašoj poseti lokacijama, uključujući stranice ETIAS-INFO.RS koje pregledate, broj prenetih bajtova, veze na koje kliknete, materijale kojima pristupate i druge radnje preduzete unutar ETIAS-INFO.RS lokacija. Na lokacijama koje unesete pomoću korisničkog ID-a, ETIAS-INFO.RS ove informacije možete povezati sa svojim identitetom da biste utvrdili potencijalna interesovanja za ETIAS-INFO.RS proizvode i usluge. ETIAS-INFO.RS takođe prikuplja određene standardne informacije koje pregledač šalje svakoj Veb lokaciji koju posetite, kao što su adresa Internet protokola (IP) , tip pregledača i mogućnosti i jezik, vaš operativni sistem, datum i vreme pristupa lokaciji i Veb lokacija sa koje ste se povezali sa lokacijom ETIAS-INFO.RS. ETIAS-INFO.RS ne povezuje ove informacije sa vašim identitetom.

Korišćenje informacija

Poboljšanje Veb lokacije. ETIAS-INFO.RS može da koristi vaše lične informacije da bi poboljšao svoje Veb lokacije ETIAS-INFO.RS i srodne proizvode ili usluge ili da bi olakšao korišćenje veb lokacija tako što bi eliminisao potrebu da više puta unosite iste informacije ili prilagođavanjem ETIAS-INFO.RS Veb lokacija po vašoj određenoj želji ili interesovanjima.

Komunikacije. Uz vašu dozvolu, ETIAS-INFO.RS možete da koristite lične informacije prikupljene putem njenih Veb lokacija da biste vas obavestili o dostupnim proizvodima ili uslugama. Kada prikupljate informacije koje se mogu koristiti za kontakt sa vama o proizvodima ETIAS-INFO.RS i uslugama, ETIAS-INFO.RS uvek će vam pružiti mogućnost da odbijete saglasnost za prijem takve komunikacije. Štaviše, svaka e-poruka koju šalje ETIAS-INFO.RS komunikacija uključuje vezu otkazivanja pretplate koja vam omogućava da zaustavite isporuku tog tipa komunikacije. Ako izaberete da otkažete pretplatu, ukloniće ETIAS-INFO.RS vas sa relevantne liste u roku od 2 poslovna dana.

Prijave za zapošljavanje. U vezi sa prijavom za posao ili upitom, možete da pružite ETIAS-INFO.RS informacije o sebi, kao što su biografija ili nastavni plan i program vitae. ETIAS-INFO.RS ove informacije mogu da koriste u celoj Veb ETIAS-INFO.RS lokaciji i njenim kontrolisanim podružnicama i filijalama u svrhu razmatranja zaposlenja. ETIAS-INFO.RS će zadržati informacije za buduće razmatranje ukoliko ne uputite ETIAS-INFO.RS da to ne radite.

Upotreba kolačića i veb monitora

Kolačići su male datoteke koje Veb lokacije čuvaju na čvrstom disku ili u memoriji vašeg pregledača. ETIAS-INFO.RS mogu da ih koriste za praćenje broja puta kada ste posetili lokaciju, za praćenje broja posetilaca lokacije, za utvrđivanje i analizu korišćenja naših sajtova (uključujući efektivnost online oglašavanja), za skladištenje informacija koje pružate kao što su vaše željene postavke i skladištenje tehničkih informacija korisnih za vaše interakcije sa ETIAS-INFO.RS Veb lokacijama. ETIAS-INFO.RS može da koristi kolačiće sesije (kolačiće koji se brišu kada se završi sesija pregledača) za skladištenje vašeg korisničkog ID-a, elemenata vašeg korisničkog profila, kako bi se olakšalo vaše kretanje oko Veb lokacija (posebno u vezi sa pretraživanjem informacija i plasmanom porudžbine) i drugim informacijama korisnim ETIAS-INFO.RS u upravljanju sesijom. Imate mogućnost da prihvatite ili odbijete kolačiće. Većina Internet pregledača automatski prihvata kolačiće, ali obično možete da izmenite postavke pregledača da biste odbili kolačiće ili da vas obaveste kada se kolačić stavi na računar. Ako odaberete da odbijete kolačiće, možda nećete moći u potpunosti da iskusite funkcije ETIAS-INFO.RS Veb lokacija ili drugih Veb lokacija koje posećujete.

Korišćenje web analitike

ETIAS-INFO.RS koristi standardnu veb analitiku industrije za praćenje veb poseta. Možete da odbijete saglasnost za Veb analitiku tako što ćete instalirati ove alatke na računar.

Google Analytics opt out link

Otkrivanje vaših ličnih informacija. Osim kao što je opisano u nastavku, lične informacije koje dostavite ETIAS-INFO.RS preko njegovih Veb lokacija neće biti ETIAS-INFO.RS deljene izvan i njenih kontrolisanih podružnica i filijala bez vaše dozvole.

Otkrivanje dobavljačima usluga. ETIAS-INFO.RS ugovore sa drugim kompanijama o pružanje usluga u ETIAS-INFO.RS ime, kao što su host veb-sajtovi, slanje informacija, obrada transakcija i analiza ETIAS-INFO.RS Veb lokacija. ETIAS-INFO.RS ovim kompanijama pružaju samo one elemente vaših ličnih informacija koji su im potrebni za pružanje tih usluga. Ovim kompanijama i njihovim zaposlenima je zabranjeno da koriste te lične podatke u bilo koje druge svrhe.

Otkrivanje distributerima. Reagujući na zahtev koji ste vi izneli, možete da ETIAS-INFO.RS delite svoje lične informacije sa kompanijama koje distribuiraju naše proizvode. U tim slučajevima, ovim kompanijama ETIAS-INFO.RS se pružaju samo oni elementi vaših ličnih podataka koji su im potrebni da odgovore na vaš zahtev, a ovim kompanijama i njihovim zaposlenima je zabranjeno da koriste te lične informacije u bilo koje druge svrhe.

Otkrivanje u vezi sa transakcijama. U vezi sa određenim transakcijama, ETIAS-INFO.RS neke ili sve vaše lične informacije možete otkriti finansijskim institucijama, državnim entitetima i špediterskim preduzećima ili poštanskim uslugama uključenim u ispunjenje.

Obelodanjivanja u vezi sa akvizicijama ili divesticijama. Mogu se pojaviti okolnosti u kojima iz strateških ili drugih poslovnih razloga ETIAS-INFO.RS odlučuje da prodaje, kupuje, spaja ili na drugi način reorganizuje preduzeća u nekim zemljama. Takva transakcija može da podrazumeva otkrivanje ličnih informacija potencijalnim ili stvarnim referentima nabavke ili prijem od prodavaca. Praksa je ETIAS-INFO.RS da se traži odgovarajuća zaštita informacija u tim vrstama transakcija.

Otkrivanje iz drugih razloga. ETIAS-INFO.RS može otkriti lične podatke ako je to propisano zakonom ili u uverenju dobre volje da je takva radnja neophodna da bi se ispoštovali zakonski zahtevi ili sa pravnim procesom koji se služi ETIAS-INFO.RS , radi zaštite i odbrane naših prava ili imovine, ili u hitnim okolnostima radi zaštite lične bezbednosti bilo kog pojedinca.

Bezbednosti

ETIAS-INFO.RS je posvećen zaštiti bezbednosti vaših ličnih informacija. ETIAS-INFO.RS koristi različite bezbednosne tehnologije i procedure da bi zaštitio vaše lične informacije od neovlašćenog pristupa, korišćenja ili otkrivanja. Na primer, lične ETIAS-INFO.RS informacije koje navedete skladišti na računarskim sistemima sa ograničenim pristupom koji se nalaze u objektima u koje je pristup ograničen.

Saglasnost na međunarodne transfere ličnih informacija

Lične informacije koje ETIAS-INFO.RS prikupljaju na svojim veb lokacijama mogu se poslati Velikoj Britaniji ili bilo kojoj ETIAS-INFO.RS drugoj zemlji u kojoj ili njene filijale, podružnice ili agenti održavaju objekte. ETIAS-INFO.RS takođe može uskladištiti i obraditi informacije tamo. Iako se zakoni koji štite lične informacije u tim zemljama mogu razlikovati od zakona u kojima živite, ETIAS-INFO.RS oni će preduzeti razumne korake da osiguraju zaštitu vaše privatnosti. Korišćenjem ETIAS-INFO.RS Veb lokacija i davanjem vaših ETIAS-INFO.RS informacija pristajete na prenos podataka izvan vaše zemlje.

Veze ka drugim lokacijama

ETIAS-INFO.RS Veb lokacije mogu da sadrže veze ka drugim lokacijama kao što ETIAS-INFO.RS su distributeri i prodajne filijale, profesionalne i vladine organizacije i publikacije. ETIAS-INFO.RS takođe se povezuje sa nezavisnim provajderima koji hostuje, održava i radi on-line program obuke. ETIAS-INFO.RS nije odgovoran za sadržaj, bezbednost ili praksu privatnosti koju koriste druge lokacije.

Primena ove izjave o privatnosti

Ako imate pitanja u vezi sa ovom izjavom ili ETIAS-INFO.RS rukovanjem vašim ličnim podacima, molimo vas da nas kontaktirate. ETIAS-INFO.RS će se odmah pozabaviti vašom zabrinutošću i težiti postizanju zadovoljavajućeg rešenja.

Promene ove izjave o privatnosti

ETIAS-INFO.RS može povremeno da ažurira ovu izjavu o privatnosti. Kada dođe do promena, ETIAS-INFO.RS korigujaće datum "poslednji put ažurirano" na vrhu i dnu izjave o privatnosti.

Poslednja ažurira: maj 12th, 2018